Rođena je 1971. u Splitu.
1993 diplomirala je slikarstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu kod prof,. Đure Sedera.
Studijski boravila u Parizu, Milanu, Veneciji i Beču. Bavi se izradom mozaika i vitraja. Djela joj se nalaze u zbirkama:Nadbiskupske palače u Splitu (portret msgr, Ante Jurića), obitelji York u Washingtonu (portret glumca Michaela Yorka), obitelji Tuđman (portret dr. Franje Tuđmana), obitelji Ivanišević (portret Gorana Ivaniševića).

Adresa / Address: Rudina 28, 21 420 Bol / CROATIA
Tel / Fax: +385 21 635 780 - Mobitel / Cell: +385 91 572 58 61
E-mail: ana-marija.botteri-peruzovic@st.htnet.hr

Galerija «Botteri» Kliška 15, 21 000 Split / CROATIA
Telefon: +385 21 348 188